2010 Yılında başlamış olduğumuz ISO 12647-2 Uluslararası Baskı Standartları ve FOGRA PSO belgelendirme çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 13 matbaanın

Eğitim ve Belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamladık.

Standardizasyon çalışmaları kapsamında  120 firmada üretim standardizasyon çalışmalarını başarı ile sonuçlandırdık…